Položka cílení na přítomnost baterie umožňuje použití položky předvoleb u počítačů nebo uživatelů pouze v případě, že se v počítači provádějícím zpracování nachází jedna nebo více baterií. Jestliže vyberete možnost Není, je možné položku předvoleb použít, pouze pokud se v počítači provádějícím zpracování nenachází žádné baterie.

Další informace

  • Pokud je k počítači provádějícímu zpracování připojena jednotka UPS (uninterruptible power supply), může ji položka cílení na přítomnost baterie detekovat a identifikovat ji jako baterii.

  • Chcete-li v rámci seznamu cílových položek přemístit tu cílovou položku, kterou jste aplikovali na prioritní položku, buď ji přetáhněte na jiné místo, nebo vyberte cílovou položku a poté klikněte na šipku Nahoru nebo Dolů.

  • Tato položka cílení může být užitečná pro detekci přenosných počítačů.

  • Prioritní položky jsou k dispozici pouze v doménových objektech zásad skupiny.

Další odkazy


Obsah